ม้วนเสื่อ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ม้วนเสื่อ หมายถึง เสียการพนันจนหมดตัว, เลิกกิจการเพราะขาดทุนจนทำต่อไปไม่ได้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ม้วนเสื่อ เช่น

  • สงสัยวันนี้เขามือตกเห็นม้วนเสื่อตั้งแต่หัววัน
  • ช่วงที่เจอปัญหาการขึ้นค่าแรงธุรกิจของผมแทบจะม้วนเสื่อกลับบ้าน
advertisements