ม้าตีนต้น แปลว่าอะไร หมายถึง…

ม้าตีนต้น หมายถึง คนที่ทำงานดีตอนต้นแต่มาแย่ตอนหลัง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ม้าตีนต้น เช่น

  • หลายคนที่นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นม้าตีนต้นทั้งนั้น เริ่มงานใหม่ ๆ ไฟแรงทำงานดีพอนานไปเริ่มเช้าชามเย็นชาม
  • ตอนแรก ๆ เขาก็เอาการเอางานดีแต่เดี๋ยวนี้ไม่คิดเลยว่าจะเป็นแค่ม้าตีนต้น
advertisements