ม้าตีนปลาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ม้าตีนปลาย หมายถึง คนที่ทำงานดีจนประสบความสำเร็จในภายหลัง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ม้าตีนปลาย เช่น

  • เมื่อก่อนทุกงานของเขาต้องโดนหัวหน้าตำหนิเสมอแต่เขาก็ไม่ย่อท้อพัฒนาตัวเองจนเป็นม้าตีนปลายทุกวันนี้เลยได้เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนมากกว่าใคร
  • ฉันไม่คิดว่านายจะเรียนจบด้วยซ้ำ สุดท้ายก็จบพร้อมกันแบบนี้เขาเรียกว่าม้าตีนปลาย
advertisements