ม้าอารี แปลว่าอะไร หมายถึง…

ม้าอารี หมายถึง ผู้ที่โอบอ้อมอารีต่อผู้อื่นแล้วตนเองได้รับความเดือดร้อน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ม้าอารี เช่น

  • เพราะฉันไม่รู้ว่าการช่วยเขานั้นจะทำให้ฉันต้องพลอยโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดไปด้วย ไม่อย่างนั้นไม่เป็นม้าอารีอยู่อย่างนี้หรอก
  • การช่วยเหลือคนต้องดูให้ดี ถ้าช่วยคนไม่ดีเราจะกลายเป็นม้าอารีเสียเอง
advertisements