ม้าใช้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ม้าใช้ หมายถึง คนรับใช้ติดต่อ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ม้าใช้ เช่น

  • งานที่จะส่งลูกค้าตอนบ่ายเดี๋ยวให้ม้าใช้ไปส่งให้ก็ได้
  • โจโฉคอยฟังข่ายจากม้าใช้
advertisements