ยกธงขาว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ยกธงขาว หมายถึง ยอมแพ้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ยกธงขาว เช่น

  • ในศึกสงครามหากเห็นฝ่ายตรงข้ามยกธงขาวก็หมายความว่ายอมแพ้ต่อฝ่ายเราแล้ว
  • ให้สู้กับเขาผมยอมยกธงขาวดีกว่า
advertisements