ยกภูเขาออกจากอก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ยกภูเขาออกจากอก หมายถึง รู้สึกโล่งอก, หมดวิตกกังวล

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ยกภูเขาออกจากอก เช่น

  • พอสอบเสร็จแล้วรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอก
  • พอจ่ายค่าเทอมลูกทันก่อนสอบก็เหมือนยกภูเขาออกจากอก
advertisements