ยกยอด แปลว่าอะไร หมายถึง…

ยกยอด หมายถึง เอาสิ่งที่ทำค้างไว้ไปทำให้เสร็จในคราวเดียว

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ยกยอด เช่น

  • งานที่ค้างในสัปดาห์นี้ก็ยกยอดไปรวมกับของสัปดาห์หน้าก็แล้วกัน
  • ค่าโอทีเดือนนี้ขอยกยอดไปจ่ายเดือนหน้าก็แล้วกันนะ
advertisements