ยกเมฆ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ยกเมฆ หมายถึง กุเรื่องขึ้นเอง, พูดเอาเองโดยไม่มีหลักฐาน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ยกเมฆ เช่น

  • จะกล่าวอ้างอะไรก็ให้มีหลักฐานไม่ใช่ยกเมฆเอาเองแบบนี้
  • บางครั้งก็ต้องฟังหูไว้หูเพราะเราไม่รู้ว่าเรื่องไหนจริงหรือว่ายกเมฆมาพูด
advertisements