ยศช้างขุนนางพระ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ยศช้างขุนนางพระ หมายถึง ยศที่ไม่สำคัญ ไม่จริงจังและไม่สามารถให้คุณให้โทษแก่ใครได้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ยศช้างขุนนางพระ เช่น

  • ต่อให้แต่งตั้งช้างเป็นถึงพระยาก็ยศช้างขุนนางพระอยู่ดี เพราะช้างก็คือช้างใช้อำนาจตามยศที่มีไม่ได้หรอก
  • ถึงพระจะได้รับยศอะไรก็ตามก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเป็นเพียงแค่ยศช้างขุนนางพระ
advertisements