ยักกระสาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ยักกระสาย หมายถึง เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ยักกระสาย เช่น

  • พอจนแต้มเข้าเขาก็ยักกระสายไปพูดเรื่องอื่นแทน
  • ต้องมีคนยักกระสายอะไหล่ชุดนี้ไปแน่ ของถึงได้ส่งคืนมากผิดปกติ
advertisements