ยักษ์ปักหลั่น แปลว่าอะไร หมายถึง…

ยักษ์ปักหลั่น หมายถึง รูปร่างใหญ่โต

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ยักษ์ปักหลั่น เช่น

  • เพราะเขาเพาะกายรูปร่างถึงได้ดูเป็นยักษ์ปักหลั่นอย่างนั้น
  • แค่เห็นเขายืนเป็นยักษ์ปักหลั่นฉันก็ไม่กล้าเข้าใกล้แล้ว
advertisements