ยังเติร์ก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ยังเติร์ก หมายถึง คนรุ่นใหม่ในวงการ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ยังเติร์ก เช่น

  • กลุ่มยังเติร์กถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวงการสู่ยุคใหม่
  • พี่ชายฉันเมื่อก่อนก็เป็นทหารที่อยู่กลุ่มยังเติร์กเหมือนกัน
advertisements