ยันป้าย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ยันป้าย หมายถึง ถึงที่สุด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ยันป้าย เช่น

  • นี่นายคิดจะเที่ยวยันป้ายในวันหยุดนี้จริงหรือ
  • คนอย่างเขาถ้าลองได้เถียงถ้าไม่ยันป้ายไม่มีคำว่าหยุด
advertisements