ยากเจ็ดที ดีเจ็ดหน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ยากเจ็ดที ดีเจ็ดหน หมายถึง คนที่มีทั้งโชคดีและร้ายสลับกันไปมา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ยากเจ็ดที ดีเจ็ดหน เช่น

  • ไม่รู้ว่ายากเจ็ดที ดีเจ็ดหนหรือไงช่วงนี้ เพิ่งจะถูกหวยมาแล้วรถก็มาเสียอีก
  • คนเราไม่โชคร้ายไปตลอดหรอก โบราณว่ายากเจ็ดที ดีเจ็ดหน
advertisements