ยี่หระ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ยี่หระ หมายถึง ไยดี, สะทกสะท้าน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ยี่หระ เช่น

  • ขนาดมันโดนด่ากลางตลาดมันยังไม่ยี่หระอะไรเลย
  • ฉันไม่รู้ว่าทำไมต้องไปยี่หระผู้ชายห่วย ๆ อย่างเขา
advertisements