ยืมจมูกคนอื่นมาหายใจ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ยืมจมูกคนอื่นมาหายใจ หมายถึง อาศัยผู้อื่นมักไม่สะดวก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ยืมจมูกคนอื่นมาหายใจ เช่น

  • ช่วงนี้เอารถไปซ่อมจะไปไหนมาไหนก็ต้องยืมรถเขายืมจมูกคนอื่นมาหายใจยังไงก็ไม่สะดวกเท่าจมูกตัวเอง
  • มัวแต่ยืมจมูกคนอื่นมาหายใจแบบนี้ถ้าวันหนึ่งเขาไม่ให้ยืมแล้วนายจะทำยังไง
advertisements