ยื่นจมูก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ยื่นจมูก หมายถึง สอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่น

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ยื่นจมูก เช่น

  • ทีเรื่องของคนอื่นยื่นจมูกมาอย่างไวเชียวนะ
  • เรื่องของผัวเมียเขาไม่ต้องยื่นจมูกเข้าไปเลยนะ
advertisements