ยื่นหมูยื่นแมว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ยื่นหมูยื่นแมว หมายถึง แลกของกันในทันที

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ยื่นหมูยื่นแมว เช่น

  • งั้นเรามายื่นหมูยื่นแมวกันจะได้สบายใจทั้งสองฝ่าย
  • ยื่นหมูยื่นแมวกันฉันให้เธอยืมรถแต่เธอต้องให้ฉันไปเที่ยวด้วยนะ
advertisements