ยื่นแก้วให้วานร แปลว่าอะไร หมายถึง…

ยื่นแก้วให้วานร หมายถึง เอาของมีค่าไปให้คนที่ไม่รู้ค่า

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ยื่นแก้วให้วานร เช่น

  • เอาลำโพงเสียงดีราคาแพงไปให้ตาสีตาสาใช้ก็ไม่ต่างอะไรกับยื่นแก้วให้วานรหรอก
  • ต่อให้นายเอาของไปให้เขา ถ้าเขาใช้ไม่เป็นหรือไม่รู้จักคุณค่าของมันก็เหมือนกับนายยื่นแก้วให้วานร
advertisements