ยุแยงตะแคงรั่ว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ยุแยงตะแคงรั่ว หมายถึง ยุให้ทั้งสองฝ่ายแตกกัน, ยุแยงให้คนทะเลาะกัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ยุแยงตะแคงรั่ว เช่น

  • ที่คนอื่นคอยยุแยงตะแคงรั่วก็เพราะอยากให้เราแตกสามัคคีกันไง
  • อย่ามัวแต่สนใจคำยุแยงตะแคงรั่วของคนอื่นอยู่เลยจะเสียงานใหญ่
advertisements