ย้ำหัวตะปู แปลว่าอะไร หมายถึง…

ย้ำหัวตะปู หมายถึง พูดตอกย้ำในเรื่องที่คนอื่นไม่ต้องการฟัง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ย้ำหัวตะปู เช่น

  • ไม่รู้ว่าคุณจะย้ำหัวตะปูทำไม คนเราโต ๆ กันแล้วพูดครั้งเดียวก็รู้เรื่อง
  • ย้ำหัวตะปูมันก็ดีแต่ถ้ามากไปมันจะทำให้คนฟังอึดอัดใจคิดว่าตัวเองทำงานไม่ดี
advertisements