รกคนดีกว่ารกหญ้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

รกคนดีกว่ารกหญ้า หมายถึง มีคนมากก็ยังพอใช้ประโยชน์ได้บ้าง ดีกว่ามีแต่สิ่งที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้, มีคนมากเข้าไว้ก่อนดีกว่าไม่มีหรือมีน้อย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย รกคนดีกว่ารกหญ้า เช่น

  • ถึงคนจะเกินงานไปบ้างแต่รกคนดีกว่ารกหญ้า จะได้มีคนสับเปลี่ยนการทำงาน
  • โบราณว่ารกคนดีกว่ารกหญ้า ถ้ามีคนเข้ามาหาก็ควรจะรับเขาไว้อย่างน้อยเขาก็พอจะทำประโยชน์อะไรให้เราได้บ้าง
advertisements