รอดปากเหยี่ยวปากกา แปลว่าอะไร หมายถึง…

รอดปากเหยี่ยวปากกา หมายถึง พ้นจากอันตรายมาได้อย่างหวุดหวิด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย รอดปากเหยี่ยวปากกา เช่น

  • ไม่คิดเลยว่าจะรอดปากเหยี่ยวปากกามาได้ถึงทุกวันนี้
  • ลูกจำเป็นต้องมีพ่อแม่ดูแลกว่าจะรอดปากเหยี่ยวปากกาจนพึงพาตัวเองได้
advertisements