รีดเลือดกับปู แปลว่าอะไร หมายถึง…

รีดเลือดกับปู หมายถึง รีดไถกับคนที่ไม่มีจะให้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย รีดเลือดกับปู เช่น

  • สำหรับนักเรียนที่ยากจนเราคงไม่รีดเลือดกับปูแต่เราจะให้ทุนการศึกษาเป็นการช่วยเหลือเขา
  • ไปเก็บภาษีจากคนที่รายได้น้อยมันไม่เป็นการรีดเลือดกับปูไปหน่อยเหรอ
advertisements