รูปธรรมนามธรรม แปลว่าอะไร หมายถึง…

รูปธรรมนามธรรม หมายถึง ลักษณะที่เป็นเองอย่างนั้นตามธรรมชาติ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย รูปธรรมนามธรรม เช่น

  • หน้าตาจะสวยหรือไม่ล้วนเป็นเรื่องของรูปธรรมนามธรรม
  • ไม่มีใครสามารถออกแบบธรรมชาติให้เป็นอย่างที่ต้องการได้หรอก เพราะนั้นเป็นเรื่องของรูปธรรมนามธรรม
advertisements