รู้งู ๆ ปลา ๆ แปลว่าอะไร หมายถึง…

รู้งู ๆ ปลา ๆ หมายถึง รู้ไม่จริง รู้แต่ไม่ชำนาญ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย รู้งู ๆ ปลา ๆ  เช่น

  • ความรู้เรื่องซ่อมคอมพิวเตอร์ผมก็แค่รู้งู ๆ ปลา แต่ถ้าเป็นการใช้งานผมจะชำนาญกว่า
  • สิ่งที่เธอพูดมาเธอไม่รู้จริงหรอกแค่รู้งู ๆ ปลา ๆ จำเขามาพูดอีกที
advertisements