รู้จักเก็บรู้จักเขี่ย แปลว่าอะไร หมายถึง…

รู้จักเก็บรู้จักเขี่ย หมายถึง รู้จักสะสม, รู้จักหา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย รู้จักเก็บรู้จักเขี่ย เช่น

  • เธอโชคดีจังที่มีสามีรู้จักเก็บรู้จักเขี่ย สามีฉันวัน ๆ ไม่ยอมทำอะไรเลย
  • คนเราถ้าไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักเขี่ยพอถึงเวลาจำเป็นจะไม่มีกินไม่มีใช้เอา
advertisements