รู้มือ แปลว่าอะไร หมายถึง…

รู้มือ หมายถึง รู้เห็นฝีมือกันมาแล้ว

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย รู้มือ เช่น

  • ถ้าได้ช่างคนนี้มาทำงานด้วยทีมนี้จะแกร่งขึ้นมากเพราะเขารู้มือกันดี
  • พ่อลูกคู่นี้เขารู้มือกันเวลาแข่งขันรายการไหนก็คว้ารางวัลได้ตลอด
advertisements