รู้หาญรู้ขลาด แปลว่าอะไร หมายถึง…

รู้หาญรู้ขลาด หมายถึง กล้าในสิ่งที่ควรกล้า กลัวในสิ่งที่ควรกลัว

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย รู้หาญรู้ขลาด เช่น

  • นายก็หัดรู้หาญรู้ขลาดเสียบ้างกล้าไม่ถูกเรื่องระวังภัยจะมาถึงตัว
  • คนเราถ้าไม่รู้หาญรู้ขลาดบางครั้งอาจทำให้เสียโอกาสแสดงฝีมือได้
advertisements