รู้อย่างเป็ด แปลว่าอะไร หมายถึง…

รู้อย่างเป็ด หมายถึง ไม่เก่งจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง, มีความสามารถทำงานได้แต่ไม่เชี่ยวชาญทางใดทางนึงสักทาง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย รู้อย่างเป็ด เช่น

  • รู้อย่างเป็ดแบบเขาทำอะไรไม่เสร็จสมบูรณ์ง่าย ๆ หรอก
  • ถ้าจะรู้อะไรต้องรู้จริงเก่งจริงไม่ใช่รู้อย่างเป็ด
advertisements