ร่มโพธิ์ร่มไทร แปลว่าอะไร หมายถึง…

ร่มโพธิ์ร่มไทร หมายถึง ผู้ที่ให้ความคุ้มครองและความอบอุ่นใจ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร เช่น

  • พ่อแม่ต่างเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับลูก
  • ขอให้หลวงพ่ออยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลานต่อไป
advertisements