ร่วนเป็นไข่เค็ม แปลว่าอะไร หมายถึง…

ร่วนเป็นไข่เค็ม หมายถึง หัวเราะไม่หยุด, หัวเราะเรื่อย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ร่วนเป็นไข่เค็ม เช่น

  • นายนี่ร่วนเป็นไข่เค็มไม่ดูกาลเทศะบ้าง คนอื่นมองหมดแล้ว
  • เขาเส้นตื้นจะตายอะไรนิดหน่อยก็หัวเราะร่วนเป็นไข่เค็ม
advertisements