ร่วมหอลงโรง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ร่วมหอลงโรง หมายถึง แต่งงานกัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ร่วมหอลงโรง เช่น

  • อีกสองเดือนข้างหน้าพวกเขาก็จะได้ร่วมหอลงโรงกันแล้ว
  • เมื่อตกลงร่วมหอลงโรงกันแล้วพ่อก็ขอให้ทั้งสองรักกันจนแก่จนเฒ่าลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง
advertisements