ร่วมหัวจมท้าย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ร่วมหัวจมท้าย หมายถึง ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ร่วมหัวจมท้าย เช่น

  • เราสองผัวเมียร่วมหัวจมท้ายมาด้วยกันนานแล้ว
  • พวกเราจะร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกันจนถึงที่สุด
advertisements