ร้อนตัว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ร้อนตัว หมายถึง กลัวว่าโทษหรือความเดือดร้อนจะมาถึงตัว, มีอาการลุกลี้ลุกลน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ร้อนตัว เช่น

  • ไม่เห็นจำเป็นต้องร้อนตัวขนาดนั้นก็ได้ในเมื่อนายก็ไม่ได้ทำอะไรผิด
  • คนทำผิดย่อมร้อนตัวเป็นธรรมดา
advertisements