ร้อนอาสน์ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ร้อนอาสน์ หมายถึง มีเหตุหรือเรื่องเดือดร้อนทำให้อยู่เฉยไม่ได้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ร้อนอาสน์ เช่น

  • เพราะครูทำโทษนักเรียนเกิดเหตุเลยทำให้ผู้อำนวยการพลอยร้อนอาสน์ไปด้วย
  • ช่วงนี้หัวหน้าเรามีเรื่องให้ร้อนอาสน์อยู่บ่อย ๆ
advertisements