ร้อยเล่มเกวียน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ร้อยเล่มเกวียน หมายถึง มีมากมาย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ร้อยเล่มเกวียน เช่น

  • มายาของหล่อนมีเป็นร้อยเล่มเกวียนนายตามไม่ทันหรอก
  • เล่ห์เหลี่ยมแค่นี้มีหรือจะสู้มายาร้อยเล่มเกวียนของผู้หญิงได้
advertisements