ฤกษ์งามยามดี แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฤกษ์งามยามดี หมายถึง ระยะเวลาที่ดี ช่วงเวลาที่เหมาะสม

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฤกษ์งามยามดี เช่น

  • ถ้าได้ฤกษ์งามยามดีแล้วผมจะให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอคุณตามประเพณีแน่นอน
  • วันจันทร์หน้านี้ถือเป็นฤกษ์งามยามดีที่เราจะย้ายของเข้าบริษัทกัน
advertisements