ฤกษ์พานาที แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฤกษ์พานาที หมายถึง ระยะเวลาที่เป็นฤกษ์

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฤกษ์พานาที เช่น

  • จะเดินทางไกลก็ดูฤกษ์พานาทีให้ดีเสียก่อนก็ไม่เสียหาย
  • ก่อนจะให้ฤกษ์พานาทีในแต่ละครั้งนั้น ควรนึกถามตัวเองเสียก่อนว่าเรารู้เรื่องฤกษ์จริง ๆ หรือไม่
advertisements