ฤาษีเลี้ยงลิง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฤาษีเลี้ยงลิง หมายถึง ผู้ที่เลี้ยงดูเด็กซุกซนหรือปกครองหมู่คนที่ไม่มีระเบียบ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฤาษีเลี้ยงลิง เช่น

  • เมื่อก่อนตอนเป็นครูอนุบาลในแต่ละวันของฉันไม่ต่างอะไรกับฤาษีเลี้ยงลิงเลย
  • เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ยอมอยู่ในระเบียบวินัย สร้างแต่เรื่องวุ่นวาย ตัวผู้บังคับบัญชาก็ไม่ต่างกับฤาษีเลี้ยงลิง
advertisements