ลงขัน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลงขัน หมายถึง ช่วยกันออกเงินเพื่อการใดการหนึ่ง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลงขัน เช่น

  • พวกเราลงขันซื้อตู้เย็นไว้ใช้เป็นส่วนกลางกันดีกว่า
  • อาหารกลางวันเราจะลงขันกันซื้อเอา
advertisements