ลบคม แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลบคม หมายถึง ดูถูกดูหมิ่น

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลบคม เช่น

  • ครูปกครองถูกนักเรียนลบคมโดยการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
  • นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ถูกลูกน้องลบคมยักยอกเงินค่าปรับ
advertisements