ลบเหลี่ยม แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลบเหลี่ยม หมายถึง ทำให้ความน่าเคารพนับถือของอีกฝ่ายลดน้อยลง, ทำให้เสียหน้าต่อธารกำนัล

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลบเหลี่ยม เช่น

  • กลุ่มวัยรุ่นลบเหลี่ยมตำรวจโดยการแข่งรถบนทางหลวงในเวลากลางวัน
  • หัวหน้าฝ่ายการตลาดถูกฝ่ายโฆษณาลบเหลี่ยมกลางที่ประชุมใหญ่
advertisements