ลมปาก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลมปาก หมายถึง คำพูด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลมปาก เช่น

  • อย่าไปหลงลมปากใครง่าย ๆ ฟังอะไรต้องใช้สติเข้าตรอง
  • อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก อันลมปากหวานหูมิรู้หาย
advertisements