ลมไม่ดี แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลมไม่ดี หมายถึง อารมณ์ไม่ดี

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลมไม่ดี เช่น

  • ลมไม่ดีอะไรถึงได้เหวี่ยงไปทั่วแบบนี้
  • พี่ว่าถ้าเราลมไม่ดีแบบนี้อย่างเพิ่งคุยกันดีกว่า
advertisements