ลอกคราบ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลอกคราบ หมายถึง ถูกหลอกหรือบังคับให้ถอดเครื่องประดับของมีค่าแล้วปล่อยตัวไป

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลอกคราบ เช่น

  • ฝรั่งถูกลอกคราบในโรงแรมย่านสีลม
  • ผู้หญิงคนนั้นถูกลอกคราบขณะที่เดินกลับบ้านในซอยเปลี่ยว
advertisements