ลอยชาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลอยชาย หมายถึง ทำอะไรตามใจชอบ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลอยชาย เช่น

  • นี้ไม่ใช่เวลามาเดินลอยชายอยู่แถวนี้นะ รีบไปเรียนได้แล้ว
  • ไม่มีอะไรทำหรือไงถือมีเวลามาลอยชายอยู่ที่นี่
advertisements