ลอยนวล แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลอยนวล หมายถึง ตามสบาย, ไม่มีผู้ขัดขวางจับกุม

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลอยนวล เช่น

  • ผู้ร้ายหนีไปอย่างลอยนวล
  • แทนที่จะรีบไปทำงาน กลับเดินลอยนวลอยู่ในห้าง
advertisements