ลอยหน้าลอยตา แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลอยหน้าลอยตา หมายถึง ทำหน้าเชิดไปมา, แสร้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลอยหน้าลอยตา เช่น

  • ทำผิดแล้วยังจะมาลอยหน้าลอยตาเถียงอีก
  • นิดลอยหน้าลอยตาใส่เจ้าหมาตัวเล็ก
advertisements